Xem phim: Chuyện Tình Ở Sơng Kun Quan 2010 -Full (20/20)Tên phim: Chuyện Tình Ở Sơng Kun Quan - Sungkyunkwan Scandal (2010)
Đạo diễn: Kim Won Suk
Diễn viên: Micky Park Yoochun, Park Min Young, Song Joong Ki, Yoo Ah In
Thể loại: Phim online, Hài Hước, Tình Cảm
Quốc gia: Hàn Quốc
Thời lượng: 20 Tập
Năm sản xuất: 2010

[id] 1;http://www.youtube.com/watch?v=E2POQXHFT6I | 2;http://www.youtube.com/watch?v=SwRenCtABP8 |3;http://www.youtube.com/watch?v=q-d0zUz_ejI |4; http://www.youtube.com/watch?v=3A0ScvlwAZM |5;http://www.youtube.com/watch?v=PfBY_hNHJ | 6;http://www.youtube.com/watch?v=Tb1vy3qq3Gc|7;http://www.youtube.com/watch?v=mcH-1XCWmq4|8a;http://www.youtube.com/watch?v=w7pqKmbfo7A|8b;http://www.youtube.com/watch?v=WvcomM1RmYM|8c;http://www.youtube.com/watch?v=DgGzRt2dDJc|8d;http://www.youtube.com/watch?v=72c7D9XL_Ns|8e;http://www.youtube.com/watch?v=M7HO0RvjQUE|9a;http://www.youtube.com/watch?v=N74D6JuMB_Y|9b;http://www.youtube.com/watch?v=TFP5Gx7PpmU|9c;http://www.youtube.com/watch?v=T257-aQto2U|9d;http://www.youtube.com/watch?v=IRej4K9kKKE|9e;http://www.youtube.com/watch?v=x3gZJaWwBeg|10a;http://www.youtube.com/watch?v=wDrSEu_oERc|10b;http://www.youtube.com/watch?v=4FkmM4_Xbog|10c;http://www.youtube.com/watch?v=G5GFGGvnec0|10d;http://www.youtube.com/watch?v=XH5UIMBlJ3E|10e;http://www.youtube.com/watch?v=DMLAChFPctM|10f;http://www.youtube.com/watch?v=DQtgxqTTGtM|11a;http://www.youtube.com/watch?v=EiyYxxe41qE|11b;http://www.youtube.com/watch?v=b9Vad5pwzyw|11c;http://www.youtube.com/watch?v=zi6_RRwAPIk|11d;http://www.youtube.com/watch?v=gntzVEKZMoQ|11e;http://www.youtube.com/watch?v=fzJdXv_UJhU|12a;http://www.youtube.com/watch?v=z2pXtZCbRNk|12b;http://www.youtube.com/watch?v=IpAQTNUfydU|12c;http://www.youtube.com/watch?v=yvJJXhUa3pA|12d;http://www.youtube.com/watch?v=AjmBaoH_Ul0|12e;http://www.youtube.com/watch?v=Rg_cI5G9nBI|13a;http://www.youtube.com/watch?v=YICu_oGP6Ok|13b;http://www.youtube.com/watch?v=cxKV4KiD_G4|13c;http://www.youtube.com/watch?v=eabmrgh_wVE|13d;http://www.youtube.com/watch?v=pnEIHpbQG5E|13e;http://www.youtube.com/watch?v=RYVj3LWmdzU|14a;http://www.youtube.com/watch?v=DTbKntt5Oos|14b;http://www.youtube.com/watch?v=S8mCsmAH2AA|14c;http://www.youtube.com/watch?v=YbHvq7nDftM|14d;http://www.youtube.com/watch?v=radVnI2YPUQ|14e;http://www.youtube.com/watch?v=GUELNJIZrLQ|14f;http://www.youtube.com/watch?v=OyrcFYlE7c0|14g;http://www.youtube.com/watch?v=PCkz7cm3M0M|15a;http://www.youtube.com/watch?v=Akf2yk-xrFs|15b;http://www.youtube.com/watch?v=alNmpmJyYZs|15c;http://www.youtube.com/watch?v=qIbQw0ToZCI|15d;http://www.youtube.com/watch?v=nYjdXH1M2eo|15e;http://www.youtube.com/watch?v=wF2oNwOCCSY|15f;http://www.youtube.com/watch?v=vtuc8_utvE4|15g;http://www.youtube.com/watch?v=Cy55G6x2GRw|16a;http://www.youtube.com/watch?v=OgahtG5laS4|16b;http://www.youtube.com/watch?v=JEp9wxl4As8|16c;http://www.youtube.com/watch?v=nFEYIAljcP8|16d;http://www.youtube.com/watch?v=ptx3A_5CwWQ|16e;http://www.youtube.com/watch?v=dEHQEh6CZ8k|16f;http://www.youtube.com/watch?v=ImiYWciM12E|16g;http://www.youtube.com/watch?v=5MsMtGVSRGU|17a;http://www.youtube.com/watch?v=jTtAMvNYmlw|17b;http://www.youtube.com/watch?v=9SCJ3SuX4qY|17c;http://www.youtube.com/watch?v=FdsLwBaW0_8|17d;http://www.youtube.com/watch?v=rX6OCauayGk|17e;http://www.youtube.com/watch?v=yjItmqHW9a4|17f;http://www.youtube.com/watch?v=g0K6yEFnURM|17g;http://www.youtube.com/watch?v=dn5qp064lTc|18a;http://www.youtube.com/watch?v=1dUiik9Kv8c|18b;http://www.youtube.com/watch?v=jmYgReQQPTA|18c;http://www.youtube.com/watch?v=o1SXLILSG18|18d;http://www.youtube.com/watch?v=yjItmqHW9a4|18e;http://www.youtube.com/watch?v=rY1csB0yGy4|19a;http://www.youtube.com/watch?v=9xphwP0dErg|19b;http://www.youtube.com/watch?v=MyTqRLPwoRY|19c;http://www.youtube.com/watch?v=cKSTv4vsPKQ|19e;http://www.youtube.com/watch?v=qhBhVrBV91k|19g;http://www.youtube.com/watch?v=47Ip1gMm0QU|20a;http://www.youtube.com/watch?v=BygpgEBe8Nc|20b;http://www.youtube.com/watch?v=2Q-fjacVlqM|20c;http://www.youtube.com/watch?v=1gc3ou42a2E|20d;http://www.youtube.com/watch?v=H6yJ8XnAQgA|20e;http://www.youtube.com/watch?v=3nahksNARfw[/id]

GỬI BÌNH LUẬN CỦA BẠN TẠI ĐÂY

Ý kiến bạn đọc [ 0 ]


Đăng nhận xét

Copyright © 2013 Phim.Xinh3s.com, All Rights Reserved.

Phim được Phim.Xinh3s.com tổng hợp từ các nguồn trên mạng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm liên quan đến nội dung phim các tập phim này.
All clips are collected from Internet, Phim.Xinh3s.com is not liable for copyright by any country.
Design by tDesigner91