Xem phim: Làm thế nào để tử hình Lê Văn Luyện?Đáng tử hình không? Đáng - Nên tử hình không? Nên - Lòng người có thuận không? Thuận.
Luật thế rồi làm sao? 99% lại hò hét.
Cái gì đáng, cái gì nên, cái gì thuận thì phải làm - Làm đúng cách, làm đúng lúc, chưa chắc có kết quả.
Còn sức thì hò hét, hò hét có rất nhiều tác dụng nhưng hò hét mà không làm thì bằng không, làm mà không hò hét cũng bằng không.
Có người hò hét thì cũng nên có người làm - Ai làm thì bớt thời gian hò hét, tăng thời gian động não.
Đa phần chỉ hò hét chứ không làm, không làm vì cam chịu, luật nó thế rồi. Đòi sửa chỗ này, vá chỗ kia nhưng đó là nói chứ không phải làm. A vẫn cứ là A, mà Á thì vẫn là Á.
Làm kiểu nói thì có kết quả nhưng nói kiểu làm thì cũng bằng không.
Khả năng từng người khác nhau, quyền hạn khác nhau, trách nhiệm khác nhau, bổn phận khác nhau, suy nghĩ khác nhau. Nhưng thịt thà thì như nhau - Ngại việc khó, ưa việc nhỏ, thích tò mò. Mò xong là lại thấy khó.
Vậy  có cách tử hình hay không, có khó hay không? Xin thưa là có, cực dễ nhưng khó thành hơn lên trời. Quan trọng là chỉ có 1 người hội đủ yếu tố cần thiết để làm.
Người có thể làm được, có đủ tư cách, danh chính ngôn thuận làm việc này, có thể đại diện cho cả những người liên quan và những người hò hét không liên quan.
Ông ta có khoảng 2 tháng để làm việc này, thậm chí hơn nếu biết câu giờ. Nhưng nếu bắt đầu muộn quá thì mất thời cơ - Lúc này là lúc thích hợp nhất để bắt đầu.
Nếu tôi là ông ta tôi sẽ quẳng ngay đống hồ sơ, mấy quyển sách vì nó hiện vô tác dụng. Có bới gì đi chăng nữa, cái đích 18 vẫn ở đỏ - ông ta không tự đổi vạch đích thì ông và n người vẫn miễn cưỡng cán vào.
Có thể ông ta đã nghĩ tới cách làm nhưng lo mệt, lo không đủ sức làm vì ông ta cũng như bao ông bà khác, thứ vũ khí quan trọng nhất có thể sử dụng ông ta không có khả năng sử dụng và không biết cách điều khiển.
Cũng có thể ông ta chưa hề nghĩ tới hoặc không đủ sức nghĩ tới. Những gì ông ta đã thể hiện trong 2 ngày qua vô cùng nghèo nàn và hơn hết là không thể tiến đến cái đích ngoài sách vở vì quá khuôn khổ, quá lối mòn, quá thượng tôn sách vở.
Tóm lại: Chỉ có 1 cách để tử hình và có 1 người hội đủ yếu tố để thúc đẩy thực hiện việc này. Tôi biết ông ta, ông ta biết tôi, tôi không ấn tượng gì ông ta, cũng không để ông ta có cơ hội ấn tượng gì về tôi. Có thể sẽ gặp trong thời gian tới, tùy duyên và im lặng. Ông ta đọc được, chắc chắn ông ta hiểu. Giải toán khó và mệt cần phải tự khai thông đầu óc, đả thông tư tưởng.

Lời nhắn: "Tặng ông 1 triệu người  gửi cho 3 người và nhiều hơn nữa... Nếu cần..."

GỬI BÌNH LUẬN CỦA BẠN TẠI ĐÂY

Ý kiến bạn đọc [ 0 ]


Đăng nhận xét

Copyright © 2013 Phim.Xinh3s.com, All Rights Reserved.

Phim được Phim.Xinh3s.com tổng hợp từ các nguồn trên mạng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm liên quan đến nội dung phim các tập phim này.
All clips are collected from Internet, Phim.Xinh3s.com is not liable for copyright by any country.
Design by tDesigner91