Xem phim: Tân Lộc Đỉnh Ký 2008 (VietSub) [50/50]Tan Loc Dinh Ky
Tân Lộc Đỉnh Ký
Đạo diễn: Trương Kỷ Trung
Diễn viên: Hùynh Hiểu Minh, Chung Hán Lương, Ứng Thể Nhi
Nhà sản xuất: Asia Film
Thể loại: Phim online, Hài hước, Võ Thuật, Tình Cảm
Tổng số: 36 tập
Quốc gia: Trung Quốc
Năm sản xuất: 2008


[id]1;http://www.youtube.com/watch?v=WHIG4zlup7w;http://www.youtube.com/watch?v=gsKl6WkpWWY;http://www.youtube.com/watch?v=_IBNWCcSUAY;http://www.youtube.com/watch?v=m7OWN68mGiE;http://www.youtube.com/watch?v=-_VoEeA4Mdg;http://www.youtube.com/watch?v=WHIG4zlup7w;http://www.youtube.com/watch?v=gsKl6WkpWWY;http://www.youtube.com/watch?v=_IBNWCcSUAY;http://www.youtube.com/watch?v=m7OWN68mGiE;http://www.youtube.com/watch?v=-_VoEeA4Mdg|2;http://www.youtube.com/watch?v=FHOCChrkTMs;http://www.youtube.com/watch?v=zcZmSw2PRpI;http://www.youtube.com/watch?v=_Gky2y2asd8;http://www.youtube.com/watch?v=_9OM_qsTLHE;http://www.youtube.com/watch?v=HvsJWpJAklE|3;http://www.youtube.com/watch?v=3FWs8IAHlZc;http://www.youtube.com/watch?v=jnWeZhhZ4EM;http://www.youtube.com/watch?v=VtJ7NVi7dBs;http://www.youtube.com/watch?v=e3wk9z05GnU;http://www.youtube.com/watch?v=pIyMR3gGvhg|4;http://www.youtube.com/watch?v=UfkkHOHhz2c;http://www.youtube.com/watch?v=1TakJgFSKqI;http://www.youtube.com/watch?v=31c-HfrkVcY;http://www.youtube.com/watch?v=AmPvYTIZSmQ;http://www.youtube.com/watch?v=yLGL9rn6TZE|5;http://www.youtube.com/watch?v=5FtYda8Mpb8;http://www.youtube.com/watch?v=TvA3a4wljp8;http://www.youtube.com/watch?v=5XRhfjykv7k;http://www.youtube.com/watch?v=zUGwmc8dXfs;http://www.youtube.com/watch?v=JTFpSm1o-y4|6;http://www.youtube.com/watch?v=SlLkLj5aqyw;http://www.youtube.com/watch?v=uL1otEtQ6y0;http://www.youtube.com/watch?v=iBsagF2pDCE;http://www.youtube.com/watch?v=Fo2KMgghbHE;http://www.youtube.com/watch?v=VY7MtEXsWCc|7;http://www.youtube.com/watch?v=vxngjaIqCC0;http://www.youtube.com/watch?v=iLIceQPj9kk;http://www.youtube.com/watch?v=SznkYBZicFo;http://www.youtube.com/watch?v=LuVV-5tEnIk;http://www.youtube.com/watch?v=gmoaq-ySdRQ|8;http://www.youtube.com/watch?v=gn-0PSF3aco;http://www.youtube.com/watch?v=b9SiQVKRyCA;http://www.youtube.com/watch?v=mVGngQguEtQ;http://www.youtube.com/watch?v=7I1VnzVgxmk;http://www.youtube.com/watch?v=Bgu6_HYDL7M|9;http://www.youtube.com/watch?v=v2vSQpcKoIA;http://www.youtube.com/watch?v=gCgxcNnaimQ;http://www.youtube.com/watch?v=ylvLINRSY9U;http://www.youtube.com/watch?v=QBvnwxrR1zQ;http://www.youtube.com/watch?v=9puREf0Pbn4|10;http://www.youtube.com/watch?v=VBE1-L4mAok;http://www.youtube.com/watch?v=8Gg86V5_z2w;http://www.youtube.com/watch?v=yAp1nOAsdck;http://www.youtube.com/watch?v=jvilyL-DeXA;http://www.youtube.com/watch?v=TieOlv7HFY4|11;http://www.youtube.com/watch?v=WwROqQ2U6PM;http://www.youtube.com/watch?v=rcBEAcyCbsw;http://www.youtube.com/watch?v=XG1URphEBas;http://www.youtube.com/watch?v=glX7Dw3Nz3Y;http://www.youtube.com/watch?v=qxX5Dlenb_M|12;http://www.youtube.com/watch?v=ewxc62WzlEo;http://www.youtube.com/watch?v=MOpvQlscmio;http://www.youtube.com/watch?v=V9Z61mq3H2Q;http://www.youtube.com/watch?v=B8cLqBiryJU;http://www.youtube.com/watch?v=9ZEI2b5P7dM|13;http://www.youtube.com/watch?v=36JNXMB3QQg;http://www.youtube.com/watch?v=ZuDSUfYFnzY;http://www.youtube.com/watch?v=t20eMrfUqsE;http://www.youtube.com/watch?v=1KQkQ-cJNrc;http://www.youtube.com/watch?v=T_mZeaw_nZs|14;http://www.youtube.com/watch?v=4fm0xDJgI20;http://www.youtube.com/watch?v=rYm-m9Qk9UY;http://www.youtube.com/watch?v=_Soij3qL3hY;http://www.youtube.com/watch?v=hUqTaGJ2ogI;http://www.youtube.com/watch?v=7_svpupnj0M|15;http://www.youtube.com/watch?v=JHo0bF8Q6y4;http://www.youtube.com/watch?v=DAaCGbObvAk;http://www.youtube.com/watch?v=k9WfQyl4AAo;http://www.youtube.com/watch?v=IkC8e9zRfyo;http://www.youtube.com/watch?v=LLtTMGG3ZgM|16;http://www.youtube.com/watch?v=_1pgrKaPqcI;http://www.youtube.com/watch?v=t3wmTCkJ6Pc;http://www.youtube.com/watch?v=POTIVnh0v4E;http://www.youtube.com/watch?v=Gm5n0JISqZU;http://www.youtube.com/watch?v=NWELE6YZwsM|17;http://www.youtube.com/watch?v=CtOv8fiYyRI;http://www.youtube.com/watch?v=PpSO8ZWjlO0;http://www.youtube.com/watch?v=sgGSdKEC3uI;http://www.youtube.com/watch?v=xiL6nqB8c_g;http://www.youtube.com/watch?v=Xrc2GF0EJw4|18;http://www.youtube.com/watch?v=oVgZ3mGRHrA;http://www.youtube.com/watch?v=1Nqyip3df98;http://www.youtube.com/watch?v=NF4GpfaQa9w;http://www.youtube.com/watch?v=R0X8X8x5o2g;http://www.youtube.com/watch?v=mv2b6VFWrsA|19;http://www.youtube.com/watch?v=p1KAPPBbNL4;http://www.youtube.com/watch?v=qgP3wBC1in8;http://www.youtube.com/watch?v=DcSaUAIehYo;http://www.youtube.com/watch?v=MqZFKyr3XB4;http://www.youtube.com/watch?v=DbCU9BcfpPI|20;http://www.youtube.com/watch?v=w39koKJxPKo;http://www.youtube.com/watch?v=QDkFdCGRkrk;http://www.youtube.com/watch?v=UN44-viSuvY;http://www.youtube.com/watch?v=jLoKcE1o0po;http://www.youtube.com/watch?v=pmDNvEQdH6Y|21;http://www.youtube.com/watch?v=nCVLvTH-FJM;http://www.youtube.com/watch?v=J9QAw-92rwo;http://www.youtube.com/watch?v=CcglXcZI4SE;http://www.youtube.com/watch?v=BKmswnSJias;http://www.youtube.com/watch?v=uRvMTQXh2ag|22;http://www.youtube.com/watch?v=BgXOTF1MF4s;http://www.youtube.com/watch?v=MRnwGlRYQao;http://www.youtube.com/watch?v=Td7FoPoiksQ;http://www.youtube.com/watch?v=cVfXkvfpO3I;http://www.youtube.com/watch?v=F5qScWMszdE|23;http://www.youtube.com/watch?v=KBTOqEnkRxs;http://www.youtube.com/watch?v=sT0ovPd5pcs;http://www.youtube.com/watch?v=IjFs-fCN-Oc;http://www.youtube.com/watch?v=REIQ8xi2X9o;http://www.youtube.com/watch?v=Cwb5IefHmhM|24;http://www.youtube.com/watch?v=9QLeVKyyMXg;http://www.youtube.com/watch?v=EKG8o8OHRuw;http://www.youtube.com/watch?v=PbAxuZWTWtk;http://www.youtube.com/watch?v=fAwhjCXg30A;http://www.youtube.com/watch?v=ii4ThroJKdc|25;http://www.youtube.com/watch?v=dPIaC7yD6Yg;http://www.youtube.com/watch?v=hWqOY0XTaZY;http://www.youtube.com/watch?v=UYu72Jxp_Ug;http://www.youtube.com/watch?v=9Fvh9YyhU0g;http://www.youtube.com/watch?v=mpjsJZHKOfA|26;http://www.youtube.com/watch?v=Nt7ftAaC2vE;http://www.youtube.com/watch?v=HTfkewLUdEI;http://www.youtube.com/watch?v=b1q8j74p3so;http://www.youtube.com/watch?v=lASPpZwU-OM;http://www.youtube.com/watch?v=QfEfETCJ1D8|27;http://www.youtube.com/watch?v=B-hynLxBedk;http://www.youtube.com/watch?v=lUOOXGkpIZE;http://www.youtube.com/watch?v=NfjegQSvvd0;http://www.youtube.com/watch?v=KhBp58t4tTw;http://www.youtube.com/watch?v=0EYKO3oPkVs|28;http://www.youtube.com/watch?v=nkLXaYq0Xa0;http://www.youtube.com/watch?v=5w3Se8wCfno;http://www.youtube.com/watch?v=dG318F3fWew;http://www.youtube.com/watch?v=O919iZu3dck;http://www.youtube.com/watch?v=ytPEl0aT4rw|29;http://www.youtube.com/watch?v=G41P8--3Zog;http://www.youtube.com/watch?v=vC685RRsd_c;http://www.youtube.com/watch?v=2-5vN4YqVcc;http://www.youtube.com/watch?v=GB-gzjhOjmg;http://www.youtube.com/watch?v=N7ztArK9RwA|30;http://www.youtube.com/watch?v=NQryf4eJDKQ;http://www.youtube.com/watch?v=xuIFbULz_Og;http://www.youtube.com/watch?v=0YDCa47fMxs;http://www.youtube.com/watch?v=GxAp7fMUoos;http://www.youtube.com/watch?v=N6zuDKNG2q0|31;http://www.youtube.com/watch?v=US27-Phja9I;http://www.youtube.com/watch?v=watgY_qtcEI;http://www.youtube.com/watch?v=nmr5NSin0YI;http://www.youtube.com/watch?v=9Rg0GLOxsys;http://www.youtube.com/watch?v=4LofI-Nq39A|32;http://www.youtube.com/watch?v=71NwNaKF6bw;http://www.youtube.com/watch?v=nntzcMVXSIo;http://www.youtube.com/watch?v=3N5ocYSWx98;http://www.youtube.com/watch?v=7pC15cpTAK8;http://www.youtube.com/watch?v=5NTcx9zjYVA|33;http://www.youtube.com/watch?v=1aFsnkhAj0Y;http://www.youtube.com/watch?v=4VEhufF6jQk;http://www.youtube.com/watch?v=B4PgDA03ff4;http://www.youtube.com/watch?v=GcoPEkb89HA;http://www.youtube.com/watch?v=pMSya_WLrVM|34;http://www.youtube.com/watch?v=_bqEm3a_Dy4;http://www.youtube.com/watch?v=shxDcV5Z_bw;http://www.youtube.com/watch?v=iKDLj7tAgOI;http://www.youtube.com/watch?v=m7udHS4495o;http://www.youtube.com/watch?v=qZX_SL4jLKs|35;http://www.youtube.com/watch?v=z24Apyiww24;http://www.youtube.com/watch?v=M-BGSFQT8Ew;http://www.youtube.com/watch?v=LCJoONrdvZU;http://www.youtube.com/watch?v=Bzq7mCFtPO8;http://www.youtube.com/watch?v=No5kcm6BF_Q|36;http://www.youtube.com/watch?v=zG5leXtel60;http://www.youtube.com/watch?v=gHfMBMF0YjY;http://www.youtube.com/watch?v=hYIP2TzwmE8;http://www.youtube.com/watch?v=lrggvY-PixI;http://www.youtube.com/watch?v=Fi4lID571aY|37;http://www.youtube.com/watch?v=o7KwR0SmO48;http://www.youtube.com/watch?v=t8BH8TEWl0s;http://www.youtube.com/watch?v=VqpZXLggctc;http://www.youtube.com/watch?v=iPSpiRrDgWg;http://www.youtube.com/watch?v=69J8HL19srM|38;http://www.youtube.com/watch?v=YFKBn6i5uxw;http://www.youtube.com/watch?v=DPzhtGQXQDE;http://www.youtube.com/watch?v=9GTajlvyMD4;http://www.youtube.com/watch?v=B6D3HZZs-Gs;http://www.youtube.com/watch?v=2at5IzPoKso|39;http://www.youtube.com/watch?v=Z3x7z5wGqBk;http://www.youtube.com/watch?v=9I6ahOWlATM;http://www.youtube.com/watch?v=ARB4DyRPxeQ;http://www.youtube.com/watch?v=tpGEdMeHKTU;http://www.youtube.com/watch?v=EGS16ZQBmYY|40;http://www.youtube.com/watch?v=ytL0BPtegQk;http://www.youtube.com/watch?v=3r7e8GY1m4A;http://www.youtube.com/watch?v=4nIwQPIBjI8;http://www.youtube.com/watch?v=qalBEV5_uG0;http://www.youtube.com/watch?v=NVCHkw7id_0|41;http://www.youtube.com/watch?v=dolHp2GLu20;http://www.youtube.com/watch?v=oWZ6l9Hc3nY;http://www.youtube.com/watch?v=P5Xhz8Ib0t8;http://www.youtube.com/watch?v=d2Jf_ROGfVg;http://www.youtube.com/watch?v=HU7N1DylpcY|42;http://www.youtube.com/watch?v=jzfR8juP5PA;http://www.youtube.com/watch?v=5Li8aclpig4;http://www.youtube.com/watch?v=EIWNG7o26ZM;http://www.youtube.com/watch?v=MUBYAJ3ccqw;http://www.youtube.com/watch?v=vEpfTz8VNYE|43;http://www.youtube.com/watch?v=-k-2rgzp6is;http://www.youtube.com/watch?v=xtrCwIm8kgw;http://www.youtube.com/watch?v=iUywJcF7oCI;http://www.youtube.com/watch?v=A0BoSskzjH0;http://www.youtube.com/watch?v=y-OC4fe1DYI|44;http://www.youtube.com/watch?v=GewPOQuC93Y;http://www.youtube.com/watch?v=I0ZQRF32h7g;http://www.youtube.com/watch?v=Ho14_4T_dno;http://www.youtube.com/watch?v=9jiIOm4GNqs;http://www.youtube.com/watch?v=k-l8I4ro7C0|45;http://www.youtube.com/watch?v=oXFYwOk9EpM;http://www.youtube.com/watch?v=kPjIckNCNXc;http://www.youtube.com/watch?v=zXL1RGafIRU;http://www.youtube.com/watch?v=x1VLuQV6GsI;http://www.youtube.com/watch?v=ZF-zIAfcJ1w|46;http://www.youtube.com/watch?v=p-ZZh9j7SfM;http://www.youtube.com/watch?v=vUGjpLxH1rY;http://www.youtube.com/watch?v=A-rEcPA9ejI;http://www.youtube.com/watch?v=6fxjG53tGW4;http://www.youtube.com/watch?v=Z2TUSAmeZSM|47;http://www.youtube.com/watch?v=fLVENUQ-fUI;http://www.youtube.com/watch?v=GJlpAc_icUA;http://www.youtube.com/watch?v=K6MIuRuOPUE;http://www.youtube.com/watch?v=uvYoF2ZaBOM;http://www.youtube.com/watch?v=-Rl0P8k2wvw|48;http://www.youtube.com/watch?v=N_W6btbf1JQ;http://www.youtube.com/watch?v=wndjkZJR_kQ;http://www.youtube.com/watch?v=amI4SZy4a3s;http://www.youtube.com/watch?v=kTzL3jVnU_E;http://www.youtube.com/watch?v=i7-nqxIA1io|49;http://www.youtube.com/watch?v=Sml2UaFbyOc;http://www.youtube.com/watch?v=WMdWENMjOSc;http://www.youtube.com/watch?v=lFLtjwxEi0I;http://www.youtube.com/watch?v=D5iXFVM9RDM;http://www.youtube.com/watch?v=L0CiRpU1Zc8|50;http://www.youtube.com/watch?v=_34ORYG7ynk;http://www.youtube.com/watch?v=hLgUN6ZLpOI;http://www.youtube.com/watch?v=F9lUqZi4yvM;http://www.youtube.com/watch?v=8huuv6vAqdE|50e-Hết;http://www.youtube.com/watch?v=2ATxckw_pZg|[/id]

GỬI BÌNH LUẬN CỦA BẠN TẠI ĐÂY

Ý kiến bạn đọc [ 0 ]


Đăng nhận xét

Copyright © 2013 Phim.Xinh3s.com, All Rights Reserved.

Phim được Phim.Xinh3s.com tổng hợp từ các nguồn trên mạng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm liên quan đến nội dung phim các tập phim này.
All clips are collected from Internet, Phim.Xinh3s.com is not liable for copyright by any country.
Design by tDesigner91